Polityka prywatności

 

Data publikacji: 25.05.2018 r.

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony dream-and-design.pl przez Nevo Art, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim.

 

-1-

Definicje

 Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator – Nevo Art, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim,
 • Blog – blog działający pod adresem:
https://dream-and-design.pl/blog/
 • Strona www – strona działająca pod adresem:
https://dream-and-design.pl
 • Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość Strony lub Bloga.
 

-2-

Dane osobowe

 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu realizacji usługi.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w ustawach o ochronie danych osobowych.
 6. Użytkownikowi przysługują prawa do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 

-3-

Pliki cookies

 
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach Strony i Bloga, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony i Bloga.
 3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony i Bloga przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.